DZIEŃ PIERWSZY: poniedziałek, 22 maja 2017

Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173 

 

9.00: OTWARCIE KONFERENCJI (Sala Rady Wydziału – Aula A5, II piętro) 

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Jego Magnificencja Prof. Antoni Różalski

Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ Prof. Joanna Jabłkowska

Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ Prof. Krystyna Pietrych

Kierownik Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prof. Jarosław Płuciennik

 

 

9.20-15.00: OBRADY PLENARNE – WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH

 

9.20-10.40 

(Sala Rady Wydziału – Aula A5, II piętro) 

(moderator: Prof. Jarosław Płuciennik) 

Prof. Ian Hazlett (Glasgow, Szkocja): Some competing religio-cultural crosswinds in the early Reformation.

Prof. Ines Murzaku (New Jersey, USA): A Francis Priority? Catholic-Protestant Ecumenical Dialogue

 

10.40-11.00: przerwa kawowa

 

11.00-12.30: Wykład RektorskiProf. Rita Süssmuth (Niemcy): Tolerancja w Europie

(Sala Rady Wydziału – Aula A5, II piętro) 

 

12.30-13.00: lunch

 

13.00-15.00  – WZNOWIENIE OBRAD

(Sala Rady Wydziału – Aula A5, II piętro) 

(moderator Prof. Ian Hazlett) 

Prof. Ivo Pospíšil (Brno, Czechy): Reformation, Counter-Reformation, Baroque in European Literatures of the West and the East

Prof. Cora Dietl (Giessen, Niemcy): The Reformation’s Impact on Hagiography: New Saints and New Roles for Old Saints in 16th c. Lutheran School Theatre

Prof. Hans-Juergen Boemelburg (Giessen, Niemcy): Kultury reformacyjne Europy

 

15.00-16.00: przerwa obiadowa

 

16.00: WZNOWIENIE OBRAD I PODZIAŁ NA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE

 

 

16.00-18.00: SEKCJA A  (SALA 2.45, II PIĘTRO) 

(moderator: Prof. Danuta Szajnert) 

Dr Tadeusz Sznajderski (UG): Myśl Reformacji – wstęp do Oświecenia?

Dr Anna Kołos (UAM): Sceptycyzm w kulturze reformacji. Zarys problematyki

Prof. dr hab. Krystyna Szelągowska (UwB): Niezwykły klejnot wiary, czyli o duchowej bliskości pietyzmu i Oświecenia. Na przykładzie poezji religijnej Hansa Adolpha Brorsona (1697–1764)

dyskusja (35 minut)

 

 

16.00-18.00: SEKCJA B (Sala Rady Wydziału – Aula A5, II piętro) 

(moderator: Prof. Agnieszka Izdebska) 

Dr hab. Jerzy Wiśniewski (UŁ): Poetyckie sprawozdania ze słuchania luterańskich kantat. O wierszach Kantata Schutza i Kantata Bacha Julii Hartwig

Prof. dr hab. Krystyna Pietrych (UŁ): Żydowskie mieszczaństwo a protestancka etyka i teoria gospodarności na przykładzie pisarstwa Michała Głowińskiego

Prof. dr hab. Anna Kurska (UJK): Mickiewicz i „duch luterski”

Mgr Ewa Paczkowska (UŁ): “The Reformer is Always Right About What’s Wrong. However, He’s Often Wrong About What is Right” – Different Faces of English Reformation

dyskusja (35 minut)

 

 

20.00: UROCZYSTA KOLACJA  

Pałac Biedermanna, róg ulic Franciszkańskiej i Północnej (ul. Franciszkańska 1/5) 

 

 

DZIEŃ DRUGI: wtorek, 23 maja 2017

 

9.10: WZNOWIENIE OBRAD (Wydział Filologiczny UŁ) 

 

9.20-10.40: OBRADY PLENARNE – WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH (Sala Rady Wydziału – Aula A5, II piętro) 

(moderator: Prof. Jarosław Płuciennik) 

Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II): Między ewangelicką etyką indywidualną a społeczną. O nowej biografii Jerzego Pilcha

Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II): A Truly Revolutionary Tradition – The Case of the Scottish Psalter of 1564

 

10.40-11.00: przerwa kawowa, a po niej podział na dwie równoległe sekcje

 

11.00-12.50: SEKCJA C (Sala Rady Wydziału – Aula A5, II piętro) 

(moderator: Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik) 

Prof. dr hab.  Jarosław Płuciennik (UŁ):  Czy można mówić o protestanckim stylu przekładów psalmów?

Dr Nizar Zouidi (University of Gafsa): The Devil in the Flesh: On the Secularization of Evil in Othello by William Shakespeare

Prof. dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS): Wileńscy luteranie w XVII-wiecznych satyrach jezuickich. Wydarzenia, bohaterowie

Mgr Ewelina Drzewiecka (UJ): Poeta Lutheranus? Casus Palingeniusza i jego poematu Zodiacus vitae (1536 r.)

dyskusja (30 minut)

 

11.00-12:50: SEKCJA D   (Sala 2.45, II piętro) 

(moderator: Dr Agnieszka Gawron) 

Dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (UŁ): Księgi rachunkowe – pismo, pragmatyzm, pieniądze

Prof. dr hab. Krzysztof P. Woźniak (UŁ): Czy bez Reformacji kapitalizm byłby możliwy? Kazus Królestwa Polskiego w XIX wieku

Mgr Patrycja Głuszak (KUL): Heroiny Starego Testamentu a protestancki ideał cnót niewieścich

Mgr Barbara Grocholska (UZ): Kobiety doby reformacji

dyskusja (30 minut)

 

12.50-13.20: lunch

 

13.20-15.10: SEKCJA E  (Sala Rady Wydziału – Aula A5, II piętro) 

(moderator: Dr Agnieszka Przybyszewska) 

Mgr Kamila Żukowska (UŁ): Intymna ścieżka. Mistyka i poezja ludowa doby Reformacji i Kontrreformacji

Prof. dr hab. Krzysztof Obremski (UMK): Punkt zapalny tumultu toruńskiego 1724 r.
i monologowy dialog historyków: Waldemar Gastpary – Stanisław Salmonowicz

Dr Piotr Robak (UŁ): Między ewangelią a polityką. Ewolucja kwakierskiego pacyfizmu w drugiej połowie XVII wieku

Dr Ewelina Drzewiecka (IS PAN): Reformacja, której nie było. Przypadek bułgarski

dyskusja (30 minut)

 

13.20-15.10: SEKCJA F   (Sala 2.45, II piętro) 

(moderator: Prof. Krzysztof P. Woźniak) 

Prof. dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz (UŁ): „Dający niemym prawo głosu”. Ewangeliccy duchowni jako animatorzy społeczeństwa alternatywnego w późnej NRD (1981–1989)

Prof. dr hab. Beata Szczepańska (UŁ): Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna parafii ewangelickich  w międzywojennej  Łodzi – wybrane zagadnienia

Dr Joanna Sosnowska (UŁ): Inicjatywy opiekuńczo-wychowawcze pastorów parafii ewangelicko-augsburskich w Łodzi w latach I wojny światowej. Przykłady działań na rzecz dzieci i młodzieży

Mgr Piotr Lewkowicz (BUŁ): Portrety przedstawicieli Reformacji w starych drukach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

dyskusja (30 minut)

 

15.10-15.50: obiad

 

15.50: WZNOWIENIE OBRAD

 

15.50-17.40: SEKCJA G (Sala Rady Wydziału – Aula A5, II piętro) 

(moderator: Dr Agnieszka Przybyszewska) 

Dr Bartosz Żukowski (UŁ): “In an Absolute Relationship to the Absolute”. The Reformation and the Origins of Modern Subjectivity

Mgr Kamil Pindel (UJ) Wpływ reformacji luterańskiej i reformy trydenckiej na nowożytną instytucję małżeństwa

Mgr Angelika Siniarska (UŁ): Elementy etyki protestanckiej we współczesnych nurtach lifestylowych

Bonny Nur Ischaq Darmadji, Annisa Utami Kusuma Negara, Setyo Agung Laksono (Universitas Indonesia): Art Canalization As Strategy to Preserving The Culture: A Reality Check From Seren Taun Tradition of Cisungsang, Banten, Indonesia

dyskusja (30 minut)

 

15.50-17.40: SEKCJA H   (Sala 2.45, II piętro) 

(moderator: Prof. Beata Szczepańska) 

Tadeusz Rubik (UW): Grzech bałwochwalstwa jest nie w czynieniu bałwanów albo obrazów – bałwany i przedstawienia w Biblii przekładu księdza Jakuba Wujka

Dr Paweł Maciąg (ASP w Katowicach): Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt? Reformacja w malarstwie europejskim

Mgr Paweł Rzewuski (UW): Model obywatela w dziele Philopolites

Dr Aleksander Łupienko (IH PAN): Niemcy czy Polacy? Dylematy tożsamościowe rodzin luterańskich w Królestwie Polskim w XIX w.

dyskusja (30 minut)

 

 

DZIEŃ TRZECI: środa, 24 maja 2017

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32

 

9.10: WZNOWIENIE OBRAD 

(Sala nr 2) 

 

9.20-11.00: WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH (część I)

Dr hab. Magdalena Walter-Mazur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Luterańska „nowa pobożność” i jej odbicie w twórczości muzycznej I połowy XVII wieku

Prof. Martin Rost (Hochschule für Musik Rostock): Lutherischer Gottesdienst und lutherische Kirchengesangbücher im ehemaligen Nordosten Deutschlands (Pommern, Ost- und Westpreußen)

Prof. dr h. c. Christoph Bossert (Hochschule für Musik Würzburg): Verworfen – zum Eckstein geworden (Ps. 118, 22). Dialektik als Grundstruktur biblischer Rede, des theologischen Denkens bei Martin Luther und des musikalischen Denkens bei Johann Sebastian Bach.

11.00-11.30: dyskusja

 

11.30-11.50: przerwa kawowa

 

11.50-13.30: WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH (część II)

Dr Stephan Reinke (Hochschule für Musik Herford): Kirchenlieder im 21. Jahrhundert. Zugänge zu ihrer künstlerischen, liturgischen und hymnologischen Bewertung

Dr Marcin Zgliński (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk): Prospekty organowe na „styku“ konfesji.

Dr Dawid Ślusarczyk (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi): Perswazja w polskich tłumaczeniach pieśni Marcina Lutra na przykładzie chorału Ein feste Burg ist unser Gott.

13.30-14.00: dyskusja

 

14.00-15.00: lunch

 

15.10-16.00: WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Dr Tomasz Górny (UW): Is Johann Sebastian Bach’s Clavier-Übung III a Protestant music?

Mgr Justyna Szczygieł (UJ): Cithara Sanctorum. O kancjonałach Jerzego Trzanowskiego, „słowiańskiego Lutra”

 

18.00 KONCERT FINAŁOWY (Kościół Ewangelicko-Augsburski im. św. Mateusza, ul. Piotrkowska 283) 
 

PROGRAM KONCERTU FINAŁOWEGO:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Toccata i fuga d-moll BWB 565
Eine feste Burg ist unser Gott BWV 620

Wir glauben all BWV 680

Dietrich Buxtehude(1637-1707)
Sicut MosesBuxWV 97
Sonata für viola da gamba BuxVW 268
Singet dem Herrn BuxWV 98
Sonata d-moll op. 1 nr 6 BuxWV 257
Herr, wen ich nur dich hab BuxWv 38

 

Wykonawcy:

Irena Wisełka-Cieślar – organy

Anna Zawisza – sopran

Teresa Piech, Justyna Skatulnik – skrzypce barokowe

Justyna Młynarczyk – viola da gamba

Krzysztof Urbaniak – pozytyw